Överskott

Utdelning av Futuralkarnevalens överskott

Det händer att Lundakarnevalen vart fjärde år får en slant över när man har betalat alla tält-, lokalhyres- och karnevölsfakturor, skickat pengar för alla kvittoutlägg, tillståndsansökningar och annat skoj men kostsamt som krävs för att skapa en helt fantastiskt Lundakarneval. Ibland finns det en slant över när man fyllt på uppstartskassan inför nästkommande Lundakarneval, och ibland är det skrämmande lite kvar i bankkistan i ljuset av den stora omsättningen (omsättningen var mer än 30 miljoner kronor 2014). Oavsett så går denna överblivna slant alltid tillbaka till studentlivet. Av studenter, för studenter, visst är det härligt?

Efter 2014 års succékarneval beräknas det finnas åtminstone en (1) miljon kr att dela ut till olika delar av studentlivet, således har Karnevalsorganet beslutat att i sedvanlig ordning göra dessa pengar tillgängliga för äskanden.

Här får du nu information om de olika stegen för att äska pengar ur Lundakarnevalens överskott.

Endast Studentorganisationer verksamma vid Lunds Universitet kan äska ur Lundakarnevalens överskott. Är du privatperson och har en bra idé som kan gynna studentlivet vill vi ändå uppmana dig att höra av dig, så kan vi se om någon studentorganisation är sugen på att ta över äskandet så som sitt eget och genomföra projektet/idén. Eller så hör du av dig själv till en studentorganisation med din idé, och tipsar om att lämna in ett äskande!

Tiden för att lämna in äskanden är från den 15 november 2014 till och med den 31 januari 2015.

Förbered ansökan genom att läsa igenom de olika kriterierna och fundera över hur ert projekt, behov eller idé stämmer överens med de kriterier som finns. Är du osäker, hör av dig! Vi vill att de här pengarna används!

Äskande kan ske för projekt som:

  • är av karnevalistisk karaktär
  • är av beständigt värde
  • är konkreta
  • gagnar studentlivet i lund
  • ligger utanför organisationens löpande verksamhet
  • inte är avslutade
  • har tidsplan för genomförandet
  • kommer många studenter till gagn
  • ger goodwill åt Lundakarnevalen

Tidigare Lundakarnevaler har bidrag lämnats till varierande ändamål, till exempel till Scenfonden, Lunds Studentkårs Friluftsgård Lillsjödal, första heltidarlönerna i samband med ombildningen av Lunds Studentkår till Fakultetskårer, Academimusiccorpset Bleckhornen, Studentgården i Skanör, Insamlingsstiftelsen Film i Lund, inköp av kylar till Stora Salens foajé på AF-borgen, plakett till Juridiska Föreningen, lyxfoder till Karnevalsgeten Bill-Get, restaurering av Standar förvaltade av LUS, musikinstrument som ska finnas tillgängliga på Lillsjödal och Studentgården i Skanör, m.m.

Efter inlämnat äskande kommer Lundakarnevalens ”Utdelningsgrupp” kanske att begära att äskandet kompletteras, och du kommer beredas möjlighet att inkomma med dessa efterfrågade uppgifter. Det kan handla om till exempel att det behövs en projektplan, alternativa finansieringsmöjligheter eller kanske det senaste verksamhetsårets bokslut. Lyckas man inte att lämna in de kompletteringar som begärts inom önskad tid kommer detta eventuellt påverka organisationens chanser att få sitt äskande beviljat.

”Utdelningsgruppen” som består av representanter från Karnevalskommittén och LUS (Lunds Universitets Studentkårer) kommer att hantera insamlingen, administrationen, kompletteringsbegärande, m.m. av de äskanden som kommer in, och slutligen lämna förslag till Karnevalsorganet om vilka äskanden man finner bör beviljas, med tillhörande motivering. Samtliga inkomna äskanden kommer i någon form att presenteras för Karnevalsorganet, även de som inte Utdelningsgruppen föreslår bör beviljas.

Beslut kring äskanden kommer att tas på ett Karnevalsorgan -som utgör det högst beslutande organet inom Lundakarnevalen- mellan den 7 och 15 mars 2015, där Karnevalens huvudmän (alla kårer vid Lunds Universitet som vill vara huvudmän) har en (1) röst vardera.

För att äska pengar ur Karnevalens överskott fyller du i formuläret via följande länk: http://goo.gl/forms/N88x1kBGn8

Har du problem med att fylla i formuläret kan äskande även skickas via mail till info@lundakarnevalen.se, dit eventuella frågor samt elektroniska bilagor också kan skickas.