Kommittén

Karnevalskommittén leder och ansvarar för Lundakarnevalen och fungerar som dess styrelse.  Karnevalskommittén valdes i februari 2017 och har sedan dess arbetat och planerat inför Lundakarnevalen 2018. Karnevalskommittén tar gemensamt alla viktigare beslut om ekonomi, organisation och vilka aktiviteter karnevalen ska genomföra. Arbetet för kommittémedlemmarna är tudelat, de har både ett ansvar för arbetet inom kommittén med de mer centrala frågorna samtidigt som de är sektionschefer och ansvarar för en enskild sektion. Alla medlemmar i kommittén arbetar för närvarande ideellt.

Karnevalsgeneral Fanny Ramel

Fanny Ramel

Karnevalsgeneralens roll är att leda karnevalskommitténs arbete. Alla i kommittén förutom generalen är även sektionschefer (har specifikt ansvar för en av karnevalens olika delar) så generalen ska jobba med det karnevalsövergripande och dra det arbetet framåt. Generalen är även karnevalens talesperson.

Biljettchef Charlotte Abrahamsson

Charlotte Abrahamsson

Biljettchefen samordnar produktion, försäljning och administration kring Lundakarnevalens ca: 60 000 biljetter. Även sammanställning och redovisning av biljettförsäljning hamnar på biljettchefens bord. Biljettchefen ansvarar för att alla vet vad som gäller för biljettförsäljning till de olika evenemangen, såväl insläpp på området, biljetter till alla nöjen samt de festligheter som anordnas för alla karnevalister. Biljettchefen är även ansvarig för karnevalens viktiga gynnare.

Ekonomichef Joakim Winnerljung

Joakim Winnerljung

Ekonomichefen ansvarar för karnevalens ekonomihantering; uppställandet av budgetar, ekonomisk uppföljning samt investeringsbeslut. Ekonomichefen har mycket god kontakt med ekonomicheferna i de olika sektionerna och är centralt insatt i hela karnevalen. Ekonomichefen är också ytterst ansvarig för centrala upphandlingar, sponsring och fakturering. Ekonomichefen sammanställer i dialog med karnevalsgeneralen, efter avslutad karneval, bokslutet. Lundakarnevalen omsätter ca: 25 miljoner kr.

Festmästare Björn Johansson

Björn Johansson

Festmästaren ansvarar för den födoinriktade underhållningen i samband med karnevalen. Det innebär ett övergripande ansvar för all dryck- & matförsäljning i de stora mattälten på karnevalsområdet. Festmästaren är även ansvarig för karnevalens eget lager samt insläppen på området vilket gör festmästeriet till den absolut största sektionen i Lundakarnevalen. Festmästaren har mycket kontakt med tillståndsenhet, miljöförvaltning och andra kommunala instanser i frågor om mathantering och servering. Festmästaren ser även till att Lundakarnevalen tar fram en egen öl, karnevölen!

Kommunikationschef Clara Luthman

Clara Luthman

Kommunikationschefen är en ny post till Lundakarnevalen 2014. Kommunikationschefen är Lundakarnevalens talesperson gentemot media samt karnevalens interna informationsspridare. Kommunikationschefen sprider karnevalens budskap externt genom karnevalsaffischen, marknadsföring och press, på webben och i sociala medier. Kommunikationschefen sköter även internkommunikationen genom en expedition, interntidningar och nyhetsbrev.

Musikchef Jens Thoma

Jens Thoma

Musikchefen ansvarar för Lundakarnevalens teknikupphandling av ljud, ljus och scener. Musikchefen ansvarar för alla artistbokningar till Karnevalen och den stora scen som byggs upp i Lundagård. Det handlar om att se till att ljusriggar, ljudsystem och artistbokningar fungerar som de ska så att alla karnevalister och övriga får njuta av rungande musik under hela karnevalen. Musikchefen ser även till att det hela tiden finns ett fungerande backstageområde för bokade artister samt att deras riders följs. Artister som spelat på Lundakarnevalen är t.ex. Rufus Wainwright, Amanda Jenssen och Salem Al Fakir.

Nöjeschef Ragnvi Melin

Ragnvi Melin

Nöjeschefen ansvarar för att samordna och hålla kontakten med alla de föreställningar, upptåg och aktiviteter som försiggår på karnevalsområdet och bistå sektionerna i deras konstnärliga marsch mot toppen – Nöjeschefen är centralen för de stora och små nöjena, såväl större tält i Lundagård som scenframträdanden på t.ex. AF-borgen och i universitetshuset. Nöjeschefen ser också till att det blir karnevalistisk underhållning på karneveljen, invigningen, avslutningen samt efterkarnevalen.

Områdeschef Jonas Kullendorff

Jonas Kullendorff

Områdeschefen ser till att Lundagård förvandlas till ett vindlande karnevalsområde under tiden för karnevalen. Tält, spelbodar, elektricitet, vatten, kravallstaket och avträde är alla centrala delar för att 100 000 människor om dagen ska kunna uppleva den karnevalistiska glädjen. Områdeschefen ansvarar även för de lokaler som karnevalen huserar i under förberedelsetiden och under karnevalsdagarna samt ser till att det finns ett område kvar till 2018!

Shopchef Maria Blomberg

Maria Blomberg

Shopchefen är en ny kommittépost till karnevalen 2014! Shopchefen ska få folk att komma ihåg Lundakarnevalen även långt efter 2014 och ansvarar för att alla karnevalsprylar tas fram. Tröjor, muggar, och inte minst den sedan länge kultförklarade papperskorgen! Shopchefen har koll på upphandling, inköp, produktion och inte minst försäljning av alla balla karnevalsprylar under karnevalen.

Säkerhetschef Carl Lundgren

Carl Lundgren

Säkerhetschefen ansvarar för att området är tryggt och lugnt under Karnevalen och att den goda karnevalistiska andan upprätthålls. Det innebär att Säkerhetschefen är ansvarig för kontakt med polis och räddningstjänst samt ansvarar för såväl ideella som förordnade ordningsvakter. Säkerhetschefen har hela tiden kontakt med sin brandstab, sambandscentral samt insatsstyrka så att alla missöden kan undvikas. Säkerhetschefen förväntas även stå alla karnevalens sektioner till tjänst i säkerhetsfrågor av alla slag.

Tågchef Mia Hempel

Mia Hempel

Tågchefen ansvarar för ett av karnevalens mest klassiska inslag, karnevalståget! Tågchefen för en dialog med kommun och berörda myndigheter i planeringen av karnevalstågets framfart. Hela Lund stängs av när 500 000 personer kommer för att titta på tåget! Tågchefen skapar förutsättningar för att tusen karnevalister på ett glädjefullt sätt bygger, syr, sminkar och färdigställer sina vagnar inför tågets färd genom hela Lund. Tågchefen ansvarar även för alla gästande studentorkestrar som tillsammans med resten av tåget sprider karnevalistisk glädje.

Vierichef Gustav Brattström

Gustav Brattström

Vierichefens uppdrag är att ge alla 5 000 karnevalister en gemensam karnevalskänsla! Vierichefen ansvarar för upprop, karnevelj, förkarneval och efterkarneval. Vierichefen ska skapa en gemenskap bland karnevalisterna och se till att den karnevalistiska glädjen sprids från första stund på uppropet till dess att sista plankan i Lundagård är bortriven. Vierichefens ansvar är att samordna alla dessa aktiviteter så att alla karnevalister får en oförglömlig vår och att 2014 går helt och hållet i glädjens tecken.

Råd Elin Sundelin

Elin Sundelin

Nöjeschef Lundakarnevalen 2010

Råd Erik Neppelberg

Erik Neppelberg

General Lundakarnevalen 2010