Lundakarnevalen företräds av karnevalskommittén och talespersoner är karnevalsgeneral tillsammans med kommunikationschefen. Kontaktuppgifterna till dessa glada studentlaxar återfinns nedan. Karnevalskommittén går också bra att kontakta med frågor som rör deras ansvarsområde. Karnevalskommittén består av tolv ledamöter, varav en är karnevalsgeneral, samt två råd. Karnevalsgeneral

Karnevalsgeneral
Freja Davidsson Bremborg
073-8060992

Kommunikationschef
Sara Ramberg
0708-439678

Biljonschef
Carl Johansson
0768-297609

Ekonomichef
Jacob Karlsson
0738-404500

Festmästare
Sofia Brandt
0705-989958

Musik- och programchef
Patrik Norrman
0734-033287

Nöjeschef
0738-324520
Sofia Jörnlid

Områdeschef
Kevin Bengtsson
0706-981505

Produktchef
Maja Cronert
0730-695511

Säkerhetschef
Erik Molin
0705-384049

Tågchef
Ludvig Bodelsson
073-5230825

Vierichef
Ellen Olsson
0707-182035

Råd
Mia Hempel
Björn Johansson