• 0708 43 96 78
  • info@lundakarnevalen.se

Engagera dig!

Nu rekryterar vi ledningsgrupper!

Lundakarnevalens kommitté är i full rulle med att tillsätta alla de eldsjälar som brinner lite extra
mycket för just Lundakarneval – det är sektionschefer, souschefer, ekonomichefer, regissörer,
vierichefer och många, många fler!

Sökte du i samband med intresseminglet? Hurra för dig! Att rekrytera till något så stort, konstigt
och magiskt som Lundakarnevalen är SVÅRT och tar tid, så oroa dig inte om du hör något. 2014
tillsattes de sista ledningsgruppscheferna så sent som i februari! Allting beror på de olika sektionernas
behov och deras verksamhet. Den som väntar på något gott liksom!

Upprop!

Den 4 februari 2018 äger Lundakarnevalens klassiska Upprop rum! Detta är hela Lunds chans att
skriva upp sig för att bli karnevalist! Mer information kommer att komma ju närmre datumet
tiden lider, så håll utkik här och på Facebook – stay tuned, som de säger i Amerikat!