Valberedningsprocess

Korta versionen

VIKTIGA DATUM:

2016

1 oktober                        Nu kan en börja kandidera och nominera!

12 oktober                      Mingel i Athen, AF-Borgen kl 18.30. Här kan du träffa förutvarande kommittéer och få information.

1 november                   Sista dagen att nominera någon till kommittén.

13 november                 Sista dagen att kandidera till kommittén.

26 november -               Mellan dessa datum hålls intervjuer.

4 december

2017

16 januari                       Valberedningens nomineringar offentliggörs.

30 januari                       Sista dagen att motkandidera.

7 februari                       Karnevalsorgan där karnevalskommittén 2018 väljs.

Valberedningen valdes på karnevalsorganet (som består av huvudmännen som är de studentkårer vid Lunds universitet som så önskar vara) i juni 2016 och har under höstterminen påbörjat sitt arbete.

Valberedningen består av representanter från huvudmännen, Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet samt en adjungerad från förutvarande kommitté.

Följande personer sitter i valberedningen:
Therese Whass, ordförande, huvudmännen
Cecilia Skoug, ledamot, huvudmännen
Camilla de Verdier, ledamot, huvudmännen
Emma Odsell Jangö, ledamot, Akademiska föreningen
Sara Sveningsson, ledamot, Kuratorskollegiet
Sofia Sundbom, ledamot, huvudmännen
William Blendberg, ledamot, Kuratorskollegiet
Björn Johansson, adjungerad från karnevalskommittén 2014
Valberedningen nås på valberedning@lundakarnevalen.se

Intervjuer kommer ske mellan den 26 november och 4 december 2016 i Lund. Exakt datum och tid meddelas kandidaten senast den 20 november 2016.

Här kan du se valberedningens protokoll
 

Ett glatt gäng med de första Karnevalisterna (ledningsgrupper) 2014 inför Uppropet.