Karneval!? Lund är väl inget jävla Rio?

Kärt barn har många versioner. Här kommer några sätt att beskriva Lundakarnevalen.

Korta versionen

Lundakarnevalen är alltså en stor och speciell händelse som går av stapeln blott vart fjärde år. Sist karnevalen var i stan köade över femtusen studenter för att skriva in sig som ideellt arbetande så kallade karnevalister. Under tre dagar i maj förvandlar karnevalisterna Lundagård till ett stort karnevalsområde med tältnöjen, tombolabodar, nöjesföreställningar, radiosändningar, artister och självklart mat och dryck. Dessutom brukar det gå ett karnevalståg genom Lunds gator som sprider karnevalistisk glädje till alla ca 400 000 tillresta besökare. Karnevalisterna och besökarna kan även släcka törsten med den specialbryggda och egendesignade ölen Karnevöl.

5000 ideellt aktiva
400 000 besökare
30 miljoner kronor i omsättning
92 miljoner läsare i mediaspridningen

 

En glatt dansande skara i kön till Uppropet 2014.

Historiska versionen (snodd från wikipedia.org)

Lundakarnevalen (tidigare formellt kallad först Lunds studentkårs karneval och senare, efter 1984, Lunds studentkårers karneval), är en karneval som arrangeras vart fjärde år av studenterna i Lund.

Studentkarnevalen i Lund har sitt ursprung ur den gamla studentikosa festseden att hälsa vårens ankomst mellan sista april och första maj, och många av de tidigaste karnevalerna gick officiellt under benämningar som "vårfest" eller "majfest", och det är därför inte helt klart när man kan säga att karnevalen som separat företeelse utkristalliseras ur det allmänna vårfirandet. Generellt brukar man dock räkna det småländska bondbröllopet från 1849 som den första officiella karnevalen. Då tågade studenter från Smålands nation utklädda till ett bondbröllop från Värend från krogen Finkelborg genom Lund och ut till brunnssalongen i Lilla Råby. Detta är nämligen det första belagda exemplet på ett sådant tåg med genomgående utklädningstematik.

Successivt kom så karnevalen under de följande decennierna att antaga allt mer organiserade former, bland annat genom utseendet av formella karnevalskommittéer. Från och med 1867 då Lunds Studentkår formellt konstitueras är kårordföranden länge självskriven ordförande även i kommittén. Uppgiften var troligen inte alltför betungande: hela arrangemanget var länge inte mer komplicerat och omfattande än att det kunde både beslutas, organiseras och genomföras inom loppet av en vecka.

Karnevalerna inföll under mitten av 1800-talet med varierande periodicitet, i bland varje år, i bland vartannat och i bland även på hösten! Från och med 1876 blev det dock karneval vartannat år ända fram till 1892. Det året urartade firandet i så svårartat superi med åtföljande reaktioner från den lokala överheten att de planerade festligheterna 1894 inställdes. På så sätt uppstod den fyraårsperiod mellan karnevalerna – en "karnevad" – som alltjämt gäller.

Under 1900-talet inträffade dock åtskilliga brott i denna perodicitet. Första världskriget ställde in karnevalen 1916. År 1932 valde man på grund av den ekonomiska krisen (det ansågs osäkert huruvida vanligt folk som drängar och pigor skulle ha råd att gå på karneval) att skjuta karnevalen två år framåt till 1934. Det blev 1930-talets enda karneval, ty 1938 var världsläget så hotfullt att man åter ställde in. År 1942 var det heller av naturliga skäl inte aktuellt med karneval. År 1946 återuppstod dock arrangemangetoch har sedan dess fortsatt utan uppehåll.

Karnevalsamiral Jan-Öjvind Swahn som ledde Moralkarnevalen 1958

Formalia-versionen

§1 Syfte
Lundakarnevalens syfte är att vart fjärde år arrangera en studentkarneval för att i lundensisk och karnevalistisk anda roa studenter och allmänhet i Lund. Verksamheten skall i största möjliga mån vara ideell samt icke-kommersiell.

§2 Huvudmän
Huvudmän för Karnevalen är de studentkårer vid Lunds universitet som så önskar. Huvudmännen har inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för Karnevalen.

§3 Karnevalsorganet
Karnevalsorganet är Karnevalens högsta beslutande organ.

 

Länk till hela stadgan

Länk till Utredningen inför 2018 års karneval