Vad säger personer som suttit i kommittén?

Pontus Bodelsson

För att göra en Lundakarneval är det viktigt att ha kul på vägen. Någon som har förstått det är nästa person vi har träffat för att fråga mer om karnevalskommittén – Pontus Bodelsson. Pontus jobbar idag som VD för tidningen Sydsvenskan.

När var du med i kommittén och vad gjorde du?
Karnevalsgeneral 1994, när det var Berg och dal-karneval som tema.

Vad tycker du var det bästa med att vara med i karnevalskommittén?  
Att få roa hundratusentals andra genom att roa sig själv. Roligt, meningsfullt och utvecklande. Vi arbetade ständigt och skrattade jämt.

Vad hade du för erfarenheter innan du sökte kommittén?
I Lund var jag främst aktiv på Helsingkrona nation, Akademiska föreningen och i Lundaspexarna (och stötvisa studier i juridik och ekonomi). Som förman för Lundaspexarna var jag ledare för spexet, manusförfattare, stod på scen och bar backar med sexmästeriet.   

"Bland det roligaste och mest lärorika jag gjort"

Hur har det påverkat ditt liv att du var med i karnevalskommittén?
Bland det roligaste och mest lärorika jag gjort. Det lärde mig att med glädje är det lättare att få saker gjorda, men framförallt gav det mig vänner för livet. Vi 13 i kommittén träffas fortfarande, och nu oftast tillsammans med våra familjer. När vi reste till Medelhavet häromåret var vi ett glatt gäng på 53 personer. Vi pratar sällan karnevalsminnen, men har ofta minst lika roligt som för 22 år sedan. Vi svettades tillsammans -94 och det svetsade samman oss.

Eva Leire

En person som har sett en hel del kommittéer komma till är Eva Leire, Expeditionschef i Lundakarnevalen 1978. Idag arbetar hon som universitetslektor och prefekt vid LTH och är ordförande för Akademiska Föreningen (AF) i Lund.

Vad tycker du var det bästa med att vara med i karnevalskommittén?
Det var att tillsammans skapa Energikarnevalen! Allt roligt och jobbigt vi i kommittén hade under resan fram till Karnevalen. Flera av kommittéledamöterna  kände jag inte alls när vi började arbetet. Genom att arbeta så nära och mycket tillsammans fick jag nya vänner, för livet. Sedan lärde jag mig även en hel del om mig själv…

Varför tycker du att folk ska söka till karnevalskommittén?
För att det är en chans att få vara med i ett projekt som jag inte tror liknar något annat. Mycket för att alla 5000 som är med är amatörer (mer eller mindre) som med stor glädje, entusiasm och vilja ska leverera en Karneval, vilken har en mycket tydlig deadline. Varje Karneval är unik, dvs den skapas av alla dem som är med just då. Den unika Lundakarnevalen 2018 finns nu en möjlighet att - tillsammans i kommittén - vara med och skapa.

"Ifall drivkraften är att söka bara för att det ser bra ut på ett CV - då tycker jag INTE att du ska söka."

Varför tycker du INTE att folk ska söka till karnevalskommittén?
Du måste känna lust, du måste känna att det ska bli KUL. Att verkligen vilja göra detta och vara beredd på att det är ett gemensamt projekt som ingen och alla äger tillsammans. Ifall drivkraften är att söka bara för att det ser bra ut på ett CV - då tycker jag INTE att du ska söka.

Hur har det påverkat ditt liv att du var med i karnevalskommittén?
Genom att vara med i karnevalskommittén fick jag en extrafamilj, storfamiljen kommittén! Vi träffas regelbundet med våra familjer och har med ojämna mellanrum gjort resor tillsammans. År 2015 var vi till exempel drygt 50 personer som åkte iväg, den yngsta var några månader gammal.

Antagligen hade jag inte blivit tillfrågad om hedersuppdrag som att bli ordförande för Akademiska Föreningen och inspektor på LTH om jag inte varit så engagerad i bland annat Lundakarnevalen.

Fanny Ramel

När var du med i kommittén och vad gjorde du?
Jag var med 2014 och först var jag Nöjeschef och sedan blev jag Karnevalsgeneral. Posten som karnevalsgeneral kan man inte söka utan varje kommitté väljer general själva inom gruppen efter ungefär ett halvår.

"Det bästa är att man tillhör ett otroligt högpresterande och kompetent team"

Vad var det bästa med att vara med i karnevalskommittén?  
Det bästa är att man tillhör ett otroligt högpresterande och kompetent team. När man arbetar tillsammans i kommittén känns det som att man kan klara av vad som helst för att alla har olika styrkor. Det gör att man hela tiden lär sig av varandra och får nya perspektiv på hur man kan angripa olika typer av situationer och problem. Dessutom var det väldigt roligt att få vara insyltad i karnevalens alla olika delar.

Vad hade du för erfarenheter innan du sökte kommittén?
Jag hade erfarenhet av olika typer av produktioner, främst olika spex i AF Borgen men också t.ex. Humorfestivalen och större evenemang på Arenan i Lund. Men en tanke jag tog med mig in i kommittéarbetet var att Lundakarnevalen är en plats där du får möjlighet att göra saker man aldrig tidigare provat på. Om man är framåt, öppen och positiv så kan man lösa det mesta. Därför tycker jag att min viktigaste erfarenhet var att jag hade fått uppdrag tidigare där jag inte hade haft en aning om vad jag skulle göra på förhand (t.ex.i Karnevalsfilmen 2010). Min roll som general handlade mycket om att möta olika typer av människor, motivera och weheja och där hade jag erfarenheter av att ha varit ledare för allt från basketlag till scenensembler till personal på Arenan.

Hur har det påverkat ditt liv att du var med i karnevalskommittén?
Förutom att det har berikat mitt liv med så mycket glädje, gemenskap och finess som jag aldrig kunnat drömma om, så har erfarenheterna varit helt avgörande för att jag nu pluggar till scenkonstproducent i Stockholm. Jag ville helt enkelt fortsätta jobba med stora produktioner. Lundakarnevalen har gett mig faktiska kunskaper om ekonomi, säkerhet, evenemang, organisation, personalansvar, presshantering, kommunarbete, bajamajor, scenteknik, miljöförvaltningen, billjettsystem, produktutveckling, öltillverkning och sopjuice. Men den har också lärt mig massor om ledarskap, motivation, konflikter, gruppdynamik, människors olika behov, kommunikation och gemenskap. Nu har jag inte pluggat så länge till producent men det har ännu inte uppkommit något ämne på min utbildning där jag inte har en erfarenhet i Lundakarnevalen som jag kan relatera det till, vilket jag tycker är häftigt.

Eva Stattin

Vi fortsätter gräva i frågan vad det innebär att vara i Karnevalskommittén. Denna gång har vi pratat med Eva Stattin, Områdeschef i Lundakarnevalen 2002, idag Enhetschef på Skånes Universitetssjukhus.

Hej Eva! När var du med i Kommittén och vad gjorde du?
Jag satt i kommittén 2002. Jag valdes till Områdeschef, en historiskt och även efter mig, mansdominerad post. Områdeschefen, tillsammans med teamet i områdessektionen ser till att planera och bygga upp hela karnevalsområdet i Lundagård. Kontakt med polis och brandmyndigheter samt mark och fastighetsägare är en viktig del av uppgiften liksom att ordna avtal gällande renhållning, el byggmaterial, verktyg, byggbodar, tält, staket mm. Området samarbetar med nästan alla andra sektioner i karnevalen vilket självklart är superroligt.

Vad tycker du var det bästa med att vara med i Karnevalskommittén?  
Jag fick använda hela mitt väsen för att lösa en uppgift som jag egentligen visste väldigt lite om. Det krävdes fantasi och mod, tankekraft och envishet. Vi fick göra saker för första gången så många gånger och det var otroligt inspirerande. Jag träffade så många härliga människor under det året som arbetet pågick och vi hade otroligt roligt tillsammans.

Vilken erfarenhet hade du av din specifika post innan Lundakarnevalen?
Ingen alls. Med handen på hjärtat så visste jag inte speciellt mycket om karnevalen överhuvudtaget men när frågan kom om jag ville vara med så var det så självklart.

Vad hade du för erfarenheter innan du sökte till karnevalskommittén?
Jag var Qurator på Kalmar nation innan karnevalen. Åren på nationen och året som Qurator hade gett mig insyn i studentlund och ett bra nätverk att bygga karnevalsarbetet på. Man bygger ingen sektion själv så det underlättar ganska mycket om man har människor runt sig som man litar på och som man vet att man jobbar bra tillsammans med. Jag plockade in ett fåtal människor i min sektionsledning som jag jobbat mycket med och som i sin tur hade kontakter som kompletterade oss bra.

Hur har det påverkat ditt liv att du var med i Karnevalskommittén?
Förutom ett fantastiskt minne och många vänner så fick jag under den här tiden ett mycket större självförtroende. Jag lärde mig att det mesta går att lösa och att jag sitter inne på ganska mycket lösningar själv. Jag lärde mig om mig själv och vilken kapacitet ett starkt engagemang kan skapa. Jag fick prova på att leda en grupp människor under en ganska pressad situation vilket gav mersmak. Idag arbetar jag som chef och kan säga att tron på att allt är möjligt är en stark drivkraft för mig varje dag.

"Förutom ett fantastiskt minne och många vänner så fick jag under den här tiden ett mycket större självförtroende."