Home

Studentlivets största utmaning har startat. Lundakarnevalen engagerar 5500 studenter och arrangeras vart fjärde år. 2018 är det dags igen! Den 7 febrari gick startskortet för utmaningen genom att Karnevalskommittén som leder arbetet tillsattes. Wehej!